طراحی مدارهای منطقی کاربردی

ثبت نام دوره آموزشی حضوری

کد دوره

نام دوره

زمان برگزاری

نوع دوره

مدرس

ظرفیت

تاریخ شروع

مدت دوره

شهریه دوره

وضعیت دوره

DIG_4

طراحی مدارهای منطقی کاربردی

جمعه – ۹ الی ۱۳

حضوری

مهندس حمید نجفی

۲۲ نفر

۰۲/۰۷/۲۸

۳۲ ساعت

۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال

تکمیل ظرفیت

سرفصل های این دوره آموزشی :

۱. جبر بول و منطق دودویی

۲. گیت های منطقی

۳. تکنیک های طراحی با گیت های منطقی

۴. تکنیک های حداقل سازی تعداد گیت در طراحی

۵. المان های ترکیبی و نحوه استفاده از آنها در طراحی

۶. المان های ترتیبی و نحوه استفاده از آنها در طراحی

۷. طراحی با تلفیقی از المان های ترکیبی و ترتیبی

۸. آشنایی با مفهوم ماشین حالت (FSM) و مفاهیم Moore و Mealy

۹. آشنایی با مبدل های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ

۱۰. آشنایی با معماری ها و نمونه طراحی ها از جمله ارتباطات سریال, PWM, TIMER, SPI, …

۱۱. تمرینات مداوم و حل تمرین در جلسه بعد

۱۲. پیاده سازی و شبیه سازی تمرینات در  Xilinx ISE, CPLD, ISIM Simulator یا پیاده سازی بصورت عملی

۱۳. پروژه ساخت پایانی

پیشنیاز های این دوره آموزشی:

این دوره دارای پیشنیاز نمی باشد. این دوره پیشنیاز دوره FPGA می باشد.

توانایی های دانشپذیر پس از پایان دوره آموزشی:

دانشپذیر پس از این دوره می تواند به راحتی جبر بول را درک کند. توابع دیجیتال را از پایین ترین سطح با گیت ها پیاده سازی و حداقل سازی کند. با ادوات ترکیبی، ترتیبی و تلفیق آنها طراحی و شبیه سازی کند و بتواند با تراشه های مربوطه سخت افزار مورد نیاز خود را طراحی کند. طراحی های دیجیتالی را بخوبی درک کند و نیز آماده ورود به دوره آموزشی FPGA شود.

می توانید نمونه کار های دانشپذیران قبلی را از اینجا مشاهده کنید.

ثبت نام دوره آموزشی حضوری