آموزش راه اندازی واحد LTDC در میکروکنترلرهای STM32 و نمایش عکس بر روی LCD بهمراه TouchGFX

آموزش راه اندازی واحد LTDC در میکروکنترلرهای STM32 و نمایش عکس بر روی LCD

قسمت اول

دانلود کدهای مربوط به این آموزش

تهیه کننده: مهندس مسعود رضاپور

آموزش راه اندازی SDRAM در میکروکنترلرهای STM32 و استفاده از آن بعنوان بافر LCD

قسمت دوم

دانلود کدهای مربوط به این آموزش

تهیه کننده: مهندس مسعود رضاپور

آموزش نمایش عکس از کارت حافظه بر روی LCD در میکروکنترلرهای STM32

قسمت سوم

دانلود کدهای مربوط به این آموزش

تهیه کننده: مهندس مسعود رضاپور

آموزش راه اندازی تراشه درایور تاچ اسکرین XPT2046 

قسمت چهارم

دانلود کدهای مربوط به این آموزش

تهیه کننده: مهندس مسعود رضاپور

آموزش راه اندازی TouchGFX و تست تاچ اسکرین

قسمت پنجم

دانلود کدهای مربوط به این آموزش

تهیه کننده: مهندس مسعود رضاپور

رفع مشکل ظرفیت حافظه Flash جهت افزایش تعداد Widget ها

قسمت ششم

دانلود کدهای مربوط به این آموزش

تهیه کننده: مهندس مسعود رضاپور

کار با Widget ها

قسمت هفتم – قسمت آخر

دانلود کدهای مربوط به این آموزش

صفحه راهنما TouchGFX

تهیه کننده: مهندس مسعود رضاپور