تجهیز کارگاه های برق و الکترونیک

شرح نیاز های آموزشی کارگاه یا آزمایشگاه مورد نظر را در فرم درخواست تجهیز کارگاه برای ما ارسال کنید

پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده نتیجه به اطلاع شما خواهد رسید

فرم درخواست تجهیز کارگاه:

خطا: فرم تماس پیدا نشد.